Người Nhật luôn đi đầu trong hầu hết các lĩnh vực và nuôi dạy con cái là một trong số đó, cùng tìm hiểu cách các mẹ Nhật dùng